THÔNG BÁO
Thông báo thi học sinh giỏi
ngày 14 tháng 4 năm 2014 thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 THCS tại Thị Trấn.

Ngày 12/04/2015

Trường THCS Thị Trấn là địa điểm được Phòng giáo dục tổ chức Thi Học sinh giỏi khối 6,7,8 năm học 2014-2015. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, an ninh trật tự để kì thi tiến hành đúng lịch an toàn và nghiêm túc.
Tệp đính kèm:
TIN LIÊN QUAN
Back To Top