GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TĨNH GIA

Đường Lê Thế Sơn - Tiểu khu 1 - Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa


Thành lập ngày 07/9/1987 theo QĐ số      /QĐ–UB của UBND huyện Tĩnh Gia

Quy mô cơ sở vật chất: 
o Tổng diện tích khuôn viên: 7.325m2 
o Tổng diện tích sân chơi, bãi tập: 1.800m2 
o Với 09 phòng học, 06 phòng chức năng, các phòng làm việc khác.

 Trường có khả năng tiếp nhận 10 lớp với 400 học sinh 


Back To Top