CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
.

Nhà trường được phân công giảng dạy và giáo dục cấp THCS chủ yếu cho con em nhân dân Thị Trấn Tĩnh Gia và một số ít con em vùng lân cận trên địa bàn các xã Nguyên Bình, Hải Nhân, Hải Hòa, Hải Thanh.. của huyện Tĩnh Gia.

Từ ngày thành lập đến nay, quy mô phát triển trường lớp khá ổn định,  dao động trong khoảng từ 7 - 12 lớp với từ 190 - 400 học sinh. Chất lượng hai mặt giáo dục được duy trì và phát triển tốt. Chất lượng đại trà hàng năm đạt từ 97 - 100% trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh được lên lớp và tốt nghiệp THCS đạt 100%. Số lượng học sinh được vào lớp 10 trường công lập luôn chiếm tỷ lệ cao, đứng ở tốp đầu của huyện(trên 80%).

Kể từ ngày thành lập, nhà trường đã đào tạo xong cấp THCS cho gần 5.000 học sinh. Nhà trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2006.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nhân tài cho đất nước được nhà trường đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ hàng đầu, vì vậy phong trào luôn được đẩy mạnh và liên tục đạt kết quả tốt. Đến nay đã có hơn     học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp  ở các bộ môn. 

Ngoài việc học tập, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng được nhà trường quan tâm đúng mức và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động Đoàn đội, văn nghệ, TDTT, giáo dục truyền thống, giáo dục môi trường, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội... bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng giáo dục tích cực, thiết thực hỗ trợ cùng chuyên môn trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. 


Back To Top