CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu Năm học 2014 - 2015


Hiệu trưởng
Nguyễn Duy Đồng

Phó hiệu trưởng
Lê Thị Yến

 

Danh sách hiệu trưởng qua các thời kỳ (Từ 1987 đến 2012)


SttẢnhHọ và TênGiai đoạn
1
Lê Đình Úc1987-7/2001
2 Phạm Hùng Mạnh8/2001-7/2007
3 Nguyễn Quang Minh8/2007-8/2011
4Nguyễn Duy ĐồngTháng 9/2011 đến nay
Back To Top